De maatschappij veranderen door ondernemerschap

Ondernemen is een vak.

Heb je iemand weleens horen zeggen: “ondernemers worden geboren, je bent het of niet”? Het is de grootste onzin die er bestaat! Wij geloven dat ondernemerschap een vak is met een specifieke manier van denken en doen. Ondernemerschap bestaat uit aan te leren competenties, zoals:

  • oplossingsgericht denken
  • communicatieve vaardigheden
  • marketing en verkoop vaardigheden
  • rentmeesterschap
  • procesmatig managen
  • leiderschap

Ondernemerschap als oplossing voor een flexibele arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. De komende jaren zullen duizenden banen verdwijnen door robotisering en zullen er volgens ons drie groepen in de werkbevolking in Nederland ontstaan. Er zullen banen blijven voor hyperspecialisten in specifieke vakgebieden en er zullen banen ontstaan voor generalisten met een flinke dosis creativiteit. De derde groep die overblijft zijn alle mensen die wél goed zijn in hun huidige vak, alleen niet meer persé nodig zijn binnen grote organisaties. Voor deze groep is ondernemerschap de ideale oplossing.

Ieder kind leert ondernemerschap

Duizenden kinderen vallen ieder jaar ‘buiten de boot’ omdat ze te creatief, enthousiast of ‘aanwezig’ zijn. Vroeger noemden men ze in het onderwijs moeilijk opvoedbaar, tegenwoordig noemt men ze speciaal. Wij geloven dat een groot deel van deze kinderen ondernemers in de dop zijn en dat ze met hun unieke talenten van waarde kunnen zijn voor anderen. Helaas is er te weinig aandacht voor ondernemerschap binnen het primair onderwijs. Daar willen we verandering in aanbrengen door het ontwikkelen van lespakketten voor het basisonderwijs.

Waarom ondernemers de wereld veranderen…

Of we het nu willen of niet: onze maatschappij wordt gestuurd door onze economie. Als de markt erom vraagt zullen zelfs de grootste organisaties een ommezwaai maken in hun visie en strategisch beleid om te blijven voldoen aan de wensen van de klant. De grootste innovaties komen dan ook van bedrijven. Daarnaast werken miljoenen Nederlanders bij non-profit of commerciële organisaties en hebben dagelijks te maken met de snelle veranderingen vanuit de maatschappij. De impact van bedrijven en organisaties op het leven van mensen is enorm. Hoe deze organisaties gestuurd worden is daarbij de sleutel. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan het ondernemerschap in Nederland door het creëren van opleidingsprogramma’s en materialen. De maatschappij veranderen door ondernemerschap.

Wij sponsoren 10 kinderen via Compassion

Rentmeesterschap is de sleutel tot duurzame groei.

Over Compassion
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te groeien tot volwassen mensen. Christenen die verantwoordelijkheid dragen in hun omgeving en verschil maken.

Factsheet:

  • Ruim 1.800.000 sponsorkinderen
  • werken in 26 landen
  • 68% van de kinderen ontvangt kaarten en brieven
  • Compassion heeft slechts 5,6% overhead kosten!

We leven zelf voor wat we aan ondernemers leren. Goed rentmeesterschap is daar onderdeel van. Over onze tijd, onze energie en over geld. Daarom zijn we sponsor van Compassion.

“We willen bijdragen aan het oplossen van armoede”
We zijn gepassioneerd om op grote schaal een impact te hebben in het leven van mensen. Alleen we kunnen niet én een trainingsorganisatie bouwen én starten met ontwikkelingswerk. (we noemen het liever ’empowerment-werk’) Daarom zijn we op dit moment sponsors van een organisatie waarvan we weten dat het een grote impact heeft. En wat bovendien aansluit bij onze missie en kernwaarden. Naast programma’s voor kinderen en moeders heeft Compassion ook het ‘Leadership Development Program’. Met dit programma leiden ze studenten op tot leiders in lokale gemeenschappen.