De OGSM methodiek is een bewezen managementmethodiek die onder andere door veel Fortune Global 500 organisaties wordt gebruikt. Dat grote, goedverdienende organisaties deze methode gebruiken is niet zonder reden: de OGSM methodiek is voor organisaties namelijk dé manier om plannen helder uit te werken en duidelijk te communiceren.

Wat is OGSM

De afkorting OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. De OGSM methodiek is een oude methode, die hierdoor al veel is beproefd. Hij is immers vaak gebruikt door verschillende bedrijven. De OGSM methodiek helpt de gebruiker bij het vinden van een specifieke focus. De methodiek – ook wel een businessplan op A4 genoemd – helpt je om een samenhang te creëren tussen je doel (wat) en doen (hoe). Een doel voor middellang termijn wordt dankzij deze methodiek dus kleiner gemaakt. Eén van de ideeën van deze methodiek is om de doelen van medewerkers en de doelen van een organisatie samen te brengen. Door samen doelen te stellen en resultaten terug te koppelen wordt de motivatie van werknemers gestimuleerd. Dit sterkt hen in het zien en voelen van de waarde van hun inspanningen. Doordat de OGSM methodiek altijd op één A4’tje wordt toegepast, is de maker gedwongen om scherpere keuzes te maken. Dankzij deze scherpe keuzes, is het voor een organisatie helder in kaart gebracht welke richting zij op moeten gaan om tot de ambitie te komen.

Waarom OGSM

Kenmerkend voor de maatschappij van nu is dat we zoveel mogelijk informatie in een zo kort mogelijke tijd tot ons willen nemen. Dit is ook terug te zien in het bedrijfsleven, waar uitgebreide marketingplannen steeds minder snel worden geaccepteerd. De essentie van de OGSM methodiek is om een businessplan zo kort, duidelijk en krachtig mogelijk aan bod te brengen. De OGSM methodiek wordt dan ook wel “een businessplan op A4” genoemd, omdat er niet meer dan één blaadje van A4 formaat nodig is om voor elk team binnen een organisatie in kaart te brengen hoe er naar een einddoel toegewerkt gaat worden. Dankzij het gebruik van de OGSM methodiek kan er dus binnen een organisatie bewuster gewerkt worden naar een gezamenlijk einddoel of kunnen grote dromen en ambities klein gemaakt worden in een duidelijk actieplan.

Toepassen van de methodiek

In deze methodiek formuleer je eerst het kwalitatieve einddoel van jouw plan. Dit wordt de Objective genoemd. Hierin geef je dus aan wat je aan wat je aan het einde van jouw plan bereikt wilt hebben. Het is enorm belangrijk dat iedereen de Objective begrijpt én accepteert, omdat deze doestelling leidend is voor alles wat verder in het model volgt. Bij de Goals wordt het kwalitatieve einddoel vertaald naar kwantitatieve doelen. Door dit te doen, kan je aan het einde van jouw plan objectief vaststellen of je alle elementen van de Objective hebt behaald. Je focust je dus op strategische doelen (KPI’s). Bij de Strategies worden de concrete strategieën in kaart gebracht die gekozen zijn om de doelstelling te behalen. Dit zijn vaak maximaal vijf leerdoelen, om ervoor te zorgen dat je een specifieke focus behoudt. Het opstellen van deze leerdoelen dwingt je dus tot het maken van keuzes, wat jouw plan specifieker maakt. Als laatste heb je de Measures. Dit onderdeel van de methodiek is onder te verdelen in een dashboard en acties. Het dashboard helpt de gebruiker in kaart te brengen of alle strategieën op koers liggen. De acties vertalen deze strategieën tot actie. Hieraan voeg je ook toe wie de plannen uitvoert en wanneer deze plannen gerealiseerd moeten zijn. Met de Objective en de Goals bepaal je dus wat je wil bereiken en met de Strategies en Measures geef je aan hoe je dit gaat doen.

De gebruikers

De OGSM methodiek is een uitkomst voor onder andere ondernemers, project managers, marketeers en strategen. Ook valt op dat veel bedrijven die zich bevinden in de Fortune Global 500 lijst deze methodiek hebben toegepast op hun organisatie.

Conclusie

De ervaring leert dat de OGSM methodiek veel bedrijven heeft geholpen bij het omzetten van hun visie tot actie. De methodiek blijkt een bewezen effectief hulpmiddel wanneer het aankomt op het realiseren van doelstellingen van organisaties. Met deze methodiek als strategische planningstool krijg jij op één A4 duidelijk in kaart welke weg behandeld moet worden om je ambitie te verwezenlijken. OGSM is kort, krachtig en helder. Dit houdt in dat de ambitie van het bedrijf voor iedereen helder en scherp wordt geformuleerd. In de OGSM methodiek wordt een kwalitatief element steeds opgevolgd door een kwantitatieve meting. Zo zijn de “Goals” dus onscheidbaar verbonden met de Objective van de organisatie. Ook zijn de Measures (het dashboard) verbonden met de Strategies. De OGSM methodiek houdt het bedrijf dus scherp op koers naar het door jouw gewenste en duidelijk geformuleerde einddoel.

0 reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.